Start   |   About   |   Products   |   Purchase   |   Support   |   Downloads   |   Contact
Last Update: April 05, 2006
Pablo Software Solutions
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
Copyright © 2008 by SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.   •   All Rights reserved   •   e-mail: biuro@sh.com.pl
PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
Z uwagi na fakt posiadania własnych pomieszczeń Archiwum, spółka SH-INFO SYSTEM oferuje usługę przechowywania dokumentacji swoich Klientów. Będzie ona ewidencjonowana z wykorzystaniem naszej autorskiej aplikacji.

Opisywana usługa może zostać rozbudowana o skanowanie przekazywanych do Archiwum dokumentów, które mogą być następnie udostępniane w formie elektronicznej (np. w postaci plików PDF).