Start   |   About   |   Products   |   Purchase   |   Support   |   Downloads   |   Contact
Last Update: April 05, 2006
Pablo Software Solutions
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
Copyright © 2008 by SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.   •   All Rights reserved   •   e-mail: biuro@sh.com.pl
PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH
Spółka SH-INFO SYSTEM oferuje obsługę firm w zakresie spraw kadrowo-płacowych. Może ona obejmować:

- przygotowanie: umów o pracę, wypowiedze
ń, aneksów, świadectw pracy
- przygotowywanie umów cywilnoprawnych
- zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłaszanie zmian, zgłaszanie korekt do ZUS
- rozliczanie zwolnie
ń lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów
- prowadzenie akt osobowych
- prowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny pracy, urlopy, choroby, nieobecności i
  nadgodziny)
- przygotowywanie list płac, list umów cywilnoprawnych, rachunków do umów
  cywilnoprawnych
- przygotowywanie deklaracji ZUS DRA + załączników, PIT 4, PIT 11/8B, RMUA


Firma nasza we współpracy ze spółką DST z Rudy Śląskiej oferuje pakiet usług kadrowo-płacowych świadczonych na zasadzie outsourcingu, z wykorzystaniem oprogramowania Baan HR.

Oferta ta ma pozwolić podmiotom, które nie chcą same utrzymywać w swej strukturze służb kadrowo-płacowych, na pozyskanie usługi świadczonej przez sprawdzoną firmę zewnętrzną, z wykorzystaniem wysokiej klasy oprogramowania, o bardzo szerokiej funkcjonalności.

W celu otrzymania szczegółowej oferty na tę usługę prosimy o kontakt z naszą firmą.


Szczegółowy zakres świadczonych usług jest uzgadniany każdorazowo z poszczególnymi Klientami.