Start   |   About   |   Products   |   Purchase   |   Support   |   Downloads   |   Contact
Last Update: April 05, 2006
Pablo Software Solutions
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
Copyright © 2008 by SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.   •   All Rights reserved   •   e-mail: biuro@sh.com.pl
WDRAŻANIE SYSTEMÓW JAKOŚCI WG NORMY ISO 9001
SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie wdrażania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001.


OFEROWANA USŁUGA OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

- audit zerowy - w trakcie którego diagnozuje się obecny stan firmy, jej organizację i
  stosowaną dokumentację oraz ocenia aktualny stopie
ń zgodności z normą i określa
  rozbieżności,
- opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia,
- szkolenia wstępne dla naczelnego kierownictwa,
- szkolenie pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
- szkolenie auditorów wewnętrznych,
- projektowanie i dokumentowanie systemu jakości, w każdym obszarze systemu należy:
      - ustalić jakich działa
ń wymaga norma,
      - bardzo dokładnie określić stan aktualny,
      - zaktualizować istniejące dokumenty,
      - opracować wymagane procedury,
      - opracować wymagane instrukcje,
      - przeszkolić pracowników do pracy zgodnie z opracowanymi dokumentami,
      - dokonać pierwszego auditu wewnętrznego w celu sprawdzenia działania nowych
        procedur i instrukcji oraz podjęcia ewentualnych działa
ń korygujących,
- opracowanie polityki jakości, celów jakościowych i strategii przedsiębiorstwa,
- opracowanie kompletnej księgi jakości,
- pomoc w opracowaniu następujących dokumentów:
      - plan inwestycyjny
      - plan zarządzania środowiskiem pracy
      - plan szkole
ń
      - plan marketingowy
      - plan audit
ów wewnętrznych
      - plan doskonalenia SZJ
      - harmonogram sprawdzenia/legalizacji urządze
ń pomiarowych
      - ankieta służąca ocenie dostawców
     - ankieta służąca ocenie firmy przez Klienta
- kompleksowy audit wewnętrzny - przedcertyfikacyjny,
- pomoc w przygotowaniu przeglądu zarządzania,
- pomoc we wdrożeniu działa
ń korygujących i zapobiegawczych,
- przygotowanie pracowników do procesu certyfikacji,
- współuczestnictwo w procesie certyfikacji.


DLA KAŻDEGO KLIENTA PRZYGOTOWUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ - W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU USŁUGI, ILOŚCI ZATRUDNIONYCH OSÓB I STOPNIA ZŁOŻONOŚCI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ FIRMY ORAZ AKTUALNEGO STOPNIA SFORMALIZOWANIA PRACY W FIRMIE.

Szczegółowy zakres świadczonych usług jest uzgadniany każdorazowo z poszczególnymi Klientami.