Start   |   About   |   Products   |   Purchase   |   Support   |   Downloads   |   Contact
Last Update: April 05, 2006
Copyright © 2008 by SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.   •   All Rights reserved   •   e-mail: biuro@sh.com.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SH Sp. z o.o. zostało założone w kwietniu 1991 roku, przez osobę fizyczną, Panią Elżbietę Czerwi
ńską-Drozd i mieściło się w Katowicach. Od początku swojego istnienie spółka zajmowała się świadczeniem usług finansowo-księgowych oraz obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie spraw kadrowo-płacowych.

W kwietniu 2000 roku kapitał spółki został podwyższony do obecnych 120 000,00 PLN, a nowe udziały zostały w części objęte przez osoby prawne. W tym czasie zmianie uległa także firma spółki, które obecnie brzmi SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.
Od grudnia 2001 roku siedziba spółki mieści się w Chorzowie, przy ul. Armii Krajowej 9A.

Spółka przez cały okres prowadzenia swej działalności cechuje się wysokim profesjonalizmem i elastycznym podejściem do potrzeb i oczekiwań klientów.

Dzięki rzetelności i kompetencjom pracowników, liczba klientów naszej spółki stale się zwiększa, wymuszając konieczność inwestycji w nowe narzędzia informatyczne,  pozwalające  na
fachową obsługę coraz większych firm. Aktualnie w swej pracy wykorzystujemy sprawdzone oprogramowanie komputerowe, które pozwala nam sprawnie obsługiwać klientów należących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. W najbliższym czasie, dzięki inwestycji w aplikacje o bardziej rozbudowanej funkcjonalności, będziemy w stanie obsługiwać także zdecydowanie większe podmioty.

W maju 2008 roku - w związku z koniecznością przystosowania struktury firmy do dalszego wzrostu - nastąpiły zmiany w składzie Zarządu spółki. Mają one także pozwolić rozszerzyć zakres świadczonych usług - w najbliższym czasie spółka zamierza aktywnie działać na polu wdrażania norm jakości serii ISO, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej a także skanowania dokumentów i tworzenia ich bazy elektronicznej. Będziemy oczywiście w dalszym ciągu rozwijać działalność związaną ze świadczeniem usług księgowych i kadrowo-płacowych, w coraz większym stopniu odciążając firmy z kosztów utrzymania własnych działów księgowych a także przejmując od nich odpowiedzialność za tą dziedzinę ich funkcjonowania.
Dzięki bliskiej współpracy ze znaną firmą informatyczną, posiadającą własną, wysoce funkcjonalną  aplikację kadrowo-płacową, będziemy mogli w większym stopniu niż inne podmioty wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Profesjonalna kadra menedżerska oraz wysokie kwalifikacje zatrudnionych w spółce osób pozwalają z optymizmem oczekiwać pełnej realizacji zakładanych przez obecny Zarząd celów.
Pablo Software Solutions
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
AKTUALNOŚCI
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI