Start   |   About   |   Products   |   Purchase   |   Support   |   Downloads   |   Contact
Last Update: April 05, 2006
Pablo Software Solutions
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
Copyright © 2008 by SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.   •   All Rights reserved   •   e-mail: biuro@sh.com.pl
ORGANIZACJA SZKOLEŃ
SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie przeprowadzania następujących szkole
ń:

Szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy Ostatnie szkolenie w tym zakresie zostało zorganizowane dnia: 2009-02-18

Było ono przeznaczone dla osób wyznaczonych przez pracodawców (w związku z nowelizacją kodeksu pracy) do udzielania pierwszej pomocy.

Koszty szkolenia wynosił: 125 PLN netto
Wymagania normy ISO
9001:2000
Szkolenie to może być przeprowadzone dla osób chcących
zaznajomić się w z wymaganiami normy albo może
mieć formę szkolenia okresowego, przeprowadzanego
u zleceniodawcy.
Zarządzanie personelem
Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte (na
zlecenie podmiotów gospodarczych) dotyczące
następujących aspektów zarządzania personelem:
- analiza i opis stanowisk pracy i ról organizacyjnych
- kultura organizacyjna a zmiany organizacyjne
- kontrakt psychologiczny
- nowoczesne metody zarządzania wiedzą
- motywacja, zaangażowanie i zadowolenie z pracy
- planowanie zasobów ludzkich
- rekrutacja i selekcja pracowników, przeprowadzanie
   rozmów kwalifikacyjnych
- testy selekcyjne
- problemy związane z wejściem i wyjściem z organizacji
- uczenie się i szkolenia w organizacji uczącej się, e-
   learning
- rozwój kadry kierowniczej, planowanie i zarządzanie 
   karierą osobistą
- wartościowanie stanowisk pracy, zarządzanie 
   systemami wynagrodze
ń (w tym dla grup specjalnych)
- negocjowanie i prowadzenie rokowa
ń, włączanie 
   pracowników w życie organizacji