Kontakt z nami

SH-INFO SYSTEM Spółka z o.o

Adres: ul. Kurta Aldera 44, 41-506 CHORZÓW
Telefon: + 48 601 432 073
E-mail: biuro@sh.com.pl

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000246341
Nr REGON: 271038892

Rachunek bankowy prowadzony w ING Banku Śląskim 14 1050 12431000 0090 3021 7229

Zarząd spółki: prezes Zarządu - mgr inż. Janina GRĘBOWICZ