KARTA PODATKOWA W 2022

Dodał admin

Od 1 stycznia 2022 r. karta podatkowa nie jest już dostępna dla nowych firm. Zgodnie z Polskim Ładem, nowi przedsiębiorcy przy zakładaniu działalności nie mogą już wybrać tej formy opodatkowania. Na kartę nie przejdą także przedsiębiorcy już istniejący, którzy w 2021 roku  rozliczali się w inny sposób (na zasadach ogólnych, ryczałtem lub liniowo). Jedynie jeśli ktoś rozliczał się kartą podatkową na dzień 31 grudnia 2021 r. to w 2022 r. nadal będzie mógł to robić – wyjątek dotyczy medyków na kontraktach.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, którzy we wnioskach PIT-16 złożonych przed 1 stycznia 2022 r. wskazali jako odbiorców świadczeń, np. szpitale, przychodnie, itp. (czyli wskazali świadczenie przez siebie usług nie tylko na rzecz ludności), z dniem 1 stycznia 2022 r. utracili prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej z mocy prawa i nie mają możliwości kontynuowania opodatkowania w tej formie. Chodzi tu w szczególności o prowadzących działalność gospodarczą lekarzy, lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki.