ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dodał admin

Zarządzanie nieruchomością to skomplikowany proces techniczny, prawny i finansowy. Polega na prowadzeniu pełnego nadzoru nad obiektem w imieniu właściciela, poszukiwaniu najemców, przygotowywaniu umów najmu, dbaniu o dobre relacje z najemcami i stworzeniu im optymalnych warunków do prowadzenia biznesu w nieruchomościach komercyjnych lub wygodnego życia 
w nieruchomościach mieszkaniowych. Optymalizowaniu kosztów funkcjonowania nieruchomości, dbałości o dobrych dostawców mediów, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej i szukasz zarządcy zapraszamy do współpracy.